Sự khác biệt giữa chế độ Không làm phiền và chế độ Lấy nét

Tuy nhiên, có những điểm mới nổi bật với Android 10. Có sự khác biệt giữa chế độ Không làm phiền và chế độ Lấy nét. Cả hai đều có các tính năng khác nhau. .

3 Mẹo để Âm thanh Chuyên nghiệp hơn trong Email Công việc

Trong kỷ nguyên hiện đại, công việc của bạn có thể yêu cầu bạn phải gửi email cho đồng nghiệp, sếp, khách hàng và hơn thế nữa. Email của bạn không phải là những tin nhắn đơn giản; nó thể hiện bạn là một nhân viên chuyên nghiệp. Do đó, bạn muốn đảm bảo rằng mỗi email của bạn được gửi đi đều được viết tốt và dễ đọc. Nếu công ty của bạn sử dụng