Thông Số Điện Thoại

Thông số kỹ thuật của Honor 3

Thông Số Điện Thoại

Thông số kỹ thuật Xolo Black

Thông Số Điện Thoại

Thông số kỹ thuật của Redmi K30

Thông Số Điện Thoại

Thông số kỹ thuật HTC Butterfly 3

Thông Số Điện Thoại

Thông số kỹ thuật của Aqua Jazz

Các cách khác nhau để sửa lỗi Dev 6068, 6065, 6165 & 6066

Các cách khác nhau để sửa lỗi Dev 6068, 6065, 6165 & 6066

Bạn có muốn sửa lỗi Dev Error 6068, 6065, 6165 & 6066 trong COD Warzone không? Call of Duty: Warzone là sự bổ sung mới hoặc một thành viên khác ..........................

TiếP TụC ĐọC ..
Thông số kỹ thuật của Huawei Y7 Pro (2019)

Thông số kỹ thuật của Huawei Y7 Pro (2019)

Thiết bị HuaweiY7 Pro (2019) đã được Huawei ra mắt vào tháng 12 năm 2018. Huawei Y7 Pro (2019) có Màn hình cảm ứng với Kích thước màn hình là 6,26. Nó có kích thước (mm) là 158,92 x 76,91 x 8,10. Thiết bị này được cung cấp bởi 1.8GHz và chạy bộ nhớ 3GB. Huawei Y7 Pro

TiếP TụC ĐọC ..
Thông số kỹ thuật của Samsung Galaxy Pocket

Thông số kỹ thuật của Samsung Galaxy Pocket

Thiết bị bỏ túi SamsungGalaxy được Samsung ra mắt vào tháng 4 năm 2012. Samsung Galaxy Pocket có Màn hình cảm ứng với Kích thước màn hình là 2,80. Nó có kích thước (mm) là 103,90 x 57,90 x 12,98. Thiết bị này được cung cấp bởi một lõi 832 MHz và chạy một bộ nhớ. Samsung Galaxy Pocket

TiếP TụC ĐọC ..
Thông số kỹ thuật của LG X400

Thông số kỹ thuật của LG X400

Thiết bị LGX400 đã được LG ra mắt vào tháng 2 năm 2017. LG X400 có màn hình cảm ứng với kích thước màn hình là 5,30. Nó có kích thước (mm) là 148,70 x 75,30 x 7,80. Thiết bị này được cung cấp bởi một tám lõi 1,5 GHz và chạy bộ nhớ 2GB. LG X400 chạy trên Hệ điều hành

TiếP TụC ĐọC ..
Thông số kỹ thuật vật phẩm của Spice Boss

Thông số kỹ thuật vật phẩm của Spice Boss

SpiceBoss Item Device đã được Spice ra mắt vào tháng 8 năm 2012. Mục Spice Boss có Màn hình cảm ứng với Kích thước màn hình là 2,20. Nó có kích thước (mm) là 114,80 x 47,50 x 14,80. Thiết bị này được cung cấp bởi một lõi và chạy một bộ nhớ. Mục Spice Boss chạy trên

TiếP TụC ĐọC ..