Thông báo Espier iOS7 trên Android - Ứng dụng Espier

Việc thiết kế lại iOS 7 thực sự đã gây tranh cãi. Trong bài viết này, chúng ta sẽ nói về Espier iOS7 Notification trên Android - Espier App. Hãy bắt đầu nào!