Thư viện iTunes-Cách khắc phục lỗi 'Không thể đọc'

Sau khi cập nhật iTunes, tôi nhận được thông báo lỗi lạ trong iTunes library.itl của thư viện iTunes khi khởi động ứng dụng. Đọc hướng dẫn này để khắc phục sự cố

Cách sửa lại bàn phím Windows cho MAC

Có thể sử dụng máy Mac với bất kỳ loại bàn phím nào. Tốt hơn là sử dụng bàn phím Apple. chúng tôi sẽ cho bạn biết về Cách Remap Bàn phím Windows cho MAC