Phần thưởng từ điện thoại OnePlus khi hoàn thành các thử thách cai nghiện kỹ thuật số

Điện thoại OnePlus của bạn sẽ thưởng cho bạn khi hoàn thành các thử thách cai nghiện kỹ thuật số. OnePlus mang đến một bản cập nhật mới cho Chế độ Zen, chữ số chuyên dụng của nó ..