Cách ghi lại cuộc gọi Facetime trên iPhone hoặc Mac

Bạn muốn ghi lại cuộc gọi video FaceTime trên iPhone, iPad hoặc Mac của mình? để biết cách ghi lại facetime, hãy đọc kỹ hướng dẫn này.